قدم اول در مسیر ادامه تحصیل در خارج از کشور برگزیدن کشور مناسب و درخور شرایط و روحیه دانشجو می باشد. آنچه که هر دانشجو می بایستی قبل از انتخاب کشور مورد نظر خود بداند شرایط تحصیلی، ریسک های احتمالی اخذ ویزای تحصیلی، قوانین کشور مقصد ، آب و هوا ، آینده شغلی، آداب و فرهنگ کشور مقصد (مانند پذیرش افراد خارجی) است. مثلاً استاندارد آموزشی با کیفیت و آب و هوای مناسب . فرهنگ مدرن و جامعه متشکل از اقوام مختلف در قاره امریکای شمالی باعث شده امریکا و کانادا جزو برترین مقاصد تحصیلی بشمار بیایند. در مقابل شرایط چالشی و رقابتی بازار کار در حین تحصیل و بخصوص بعد از اتمام تحصیل در آمریکا و کانادا و نیز شرایط سخت و برخورد سلیقه ای با اتباع ایرانی در زمان صدور ویزای تحصیلی در سفارتخانه ها و کنسولگری ها را می توان از معایب این کشور ها برشمرد.